Virkesköp, skogsvård & skogstjänster

Fria Skog AB köper och säljer virke i Jämtland och erbjuder tjänster
inom avverkning, skogsvård och projektering.


 

Köp av virke

Köp av virke

Fria Skog AB köper och säljer virke i framförallt Jämtland och Tröndelag. Leveransrotposter, avverkningsuppdrag.

Avverkning Edsåsdalen

Avverkning

Fria Skog AB använder sig av professionella entreprenörer för gallring, slutavverkning och manuellhuggning.

Skogsvård

Fria Skog utför även markberedning, skyddsdikning, plantering, röjning
och gödsling.

 
 
 

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Fyll i formuläret nedan så får du ta del av vad som händer i skogsbranschen, på företaget och en del tips och råd!