Klicka nedan på länk till film avverkning Edsåsdalen

https://youtu.be/ScnGp7QTzmA

Avverkning Edsåsdalen