Fortsatt efterfrågan på grovt grantimmer.

Hojemstocken 20 cm+ i topp betalas med, +500 kr per m3fub.

Gäller inom rimligt transportavstånd.