Inställd Skogsproduktionsdag 2020-06-06

Utifrån rådande Covid-19 situation väljer vi att ej genomföra den årliga skogsproduktionsdagen som lämpligt nog annars sammanfaller med nationaldagen.

Fria Skog har för avsikt att genomföra motsvarande dag & tema någon gång under hösten 2020!

Vi återkommer med information och utskick kring detta!

 

Nedan, länk till 2019 års skogsproduktionsdag

LÄNK SKOGSDAG

 

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB