Virkesköp i Jämtland
& Tröndelag

Fria Skog köper och säljer virke i framförallt Jämtland och Tröndelag. Köpformer är
Avverkningsuppdrag, Leveransrotköp och leveransvirke.

Virkesköp

Tjänster inom virkesköp

Avverkningsuppdrag

Avverkningsuppdrag innebär att Fria Skog betalar bruttopris för virket där avverkningskostnad därefter regleras mot virkeslikvid. 

Leveransrotköp

Leveransrotköp innebär nettopriser för virket där kostnader är reglerade. 

Leveransvirke

Leveransvirke innebär att virket levereras vid bilväg av leverantören.

Virkeslikvid

Virkeslikvid utbetalas efter överenskomna villkor i form av dellikvid & slutlikvid.

Virkeslikvid kan läggas på betalningsplan hos Fria Skog för att optimera årliga uttag med hänsyn till investeringar och skatteeffekter.