Slutavverkning, gallring
& manuellhuggning

Fria Skog AB använder sig av professionella entreprenörer
för gallring, slutavverkning & manuellhuggning.

Avverkning

Tjänster inom avverkning

Slutavverkning

Slutavverkning utförs i normala fall när skogen är mogen och planat ut i värdetillväxt."

Gallring

Gallring utförs för att optimera beståndets värdetillväxt.

Manuellhuggning

Manuellhuggning. Utförs vid enskilda träd eller träd med speciella förutsättningar utifrån åtkomst och precision.